Orioński Instytut Świecki

Wierne Chrystusowi i obecne w świecie. W świecie, lecz nie ze świata, tylko dla świata

Orioński Instytut Świecki

Jesteśmy konsekrowane Bogu;
Jesteśmy zanurzone w świecie;
Jesteśmy po to, by przemieniać świat od wewnątrz
i odnowić wszystko w Chrystusie.

Tylko miłość zbawi świat

św. Alojzy Orione