Orioński Instytut Świecki

Bądźcie w świecie, nie ze świata, lecz dla świata (bł. Paweł VI)

Orioński Instytut Świecki

Jesteśmy konsekrowane Bogu;
Jesteśmy zanurzone w świecie;
Jesteśmy po to, by przemieniać świat od wewnątrz
i odnowić wszystko w Chrystusie.

Tylko miłość zbawi świat

św. Alojzy Orione