Tylko Miłość zbawi świat

św. A. Orione

Orioński Instytut Świecki

Jesteśmy konsekrowane Bogu;
Jesteśmy zanurzone w świecie;
Jesteśmy po to, by przemieniać świat od wewnątrz
i odnowić wszystko w Chrystusie.

Bądźcie w świecie, nie ze świata, lecz dla świata (św. Paweł VI)